fbpx

Ett aktivt räntehus med fokus på nordiska ränteplaceringar

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar. Vår rådgivarorganisation är specialister på företagsobligationer i olika branscher och segment. JOOL Securities AB är en del av JOOL-gruppen vilken är en familjeägd koncern med entreprenörskapet som främsta passion. Utöver investeringsrådgivning via sitt ränteteam bidrar JOOL-gruppen även med finansiering till nordiska tillväxtföretag. Med över hundra transaktioner i ryggen är gruppen marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

Investera direkt i företagsobligationer:

– – – –

money icon

8-12 % årsränta

Välj mellan löptider om 6-60 månader

– – – –

home icon

Tillgångssäkrade investeringar

Våra investeringar skyddas av säkerheter såsom panter och borgensförbindelser

stock market icon

Regelbundna utbetalningar

Räntebetalningar varje kvartal eller halvår möjliggör en passiv inkomstkälla

Varför Företagsobligationer?

jool-securities-fastiheter       jool-securities-fornybar-energi       solar panels       fish icon

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden.

Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper

  • De har alltid lägre risk än aktier i samma bolag och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet.
  • Panter, och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar, är faktorer som skyddar obligationens värde.
  • Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknadsandelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen.
  • Som obligationsinvesterare kan du bli en del av den snabbväxande gröna obligationsmarknaden, där det upplånade kapitalet öronmärkts för användning inom områden såsom energieffektivitet, utsläppsminskning eller andra klimatrelaterade projekt.

Nyheter JOOL-gruppen

GADDEN

GADDEN

We would like to thank GADDEN, the largest career fair within the Nordic region, for a well-conducted event.

read more

Vi hjälper nordiska företag att växa

Ett urval av tidigare transaktioner arrangerade av JOOL-gruppen

Gefion Group Building

FASTIGHETER

Obligationsemission om 260 MDKK för Gefion Group.

solar cells on a roof

FÖRNYBAR ENERGI

Obligationsemission om 605 MSEK för Advanced Soltech Sweden AB.

apartments

FASTIGHETER

Efterföljande obligationsemission om 50 MNOK för Holmetjern Invest AS.

crosswalk and a house

TEKNOLOGI

Obligationsemission om 35 MDKK för CPHI-Holding A/S.

an airplane lifting

INDUSTRI

Direktlån om 70 MSEK för Runway Safe Sweden AB.

fishes in the ocean

LIVSMEDEL

Obligationsemission om 50 MNOK för BioFish Holding AS.

apartments with balconies

FASTIGHETER

Obligationsemission om 65 MSEK för Hultqvist Alfa AB.

jool logo
JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 |

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

link to linkedIn    link to instagram   link to facebook 

Design: LIVE Reklambyrå