fbpx

Specialister inom aktier, obligationer och andra högränteinvesteringar

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar och aktiemarknadstransaktioner.

JOOL Securities AB

Vi erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar och aktiemarknadstransaktioner. JOOL Securities AB är en del av JOOL-gruppen vilken är en familjeägd koncern med entreprenörskapet som främsta passion. Utöver investeringsrådgivning bidrar JOOL-gruppen även med finansiering till nordiska tillväxtbolag. Med över 180 transaktioner i ryggen är gruppen marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

+180

Antal transaktioner

+14 Mdkr

Kapital rest av JOOL
sedan
2012 (SEK)

+10,6 %

Genomsnittlig årlig ränta
per skuldinvestering

En ledande leverantör av tillväxtfinansiering för nordiska små och medelstora företag

Varför Företagsobligationer?

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden. Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper:

 • De har alltid lägre risk än aktier i samma bolag och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet.
 • Panter, och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar, är faktorer som skyddar obligationens värde.

 • Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknads-andelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen.

Varför Aktier?

Aktier är andelar av ägandet i ett företag. Likt obligationer kan aktier handlas privat eller på en publik marknadsplats.

 • Den främsta fördelen med en aktieinvestering är möjligheten att öka värdet på investerat belopp. Aktier erbjuder obegränsad uppsida i form av kursuppgång och utdelningar.
 • Förvärv och fusioner, så kallad M&A, möjliggör ytterligare potential för aktieägare. Ett förvärv av företaget kan ge dess aktieägare möjlighet att avyttra sina innehav till en väsentligt högre kurs.

 • Som delägare kan aktieägare rösta i vissa företagsfrågor, exempelvis vid valet av styrelseledamöter på bolagsstämman. När det gäller preferensaktier har de ofta lägre röststyrka än stamaktier, men i gengäld högre prioritet till aktieutdelningar.

Företagsobligationer

 • Avkastning via förutbestämda ränteutbetalningar

 • Känt förfallodatum

 • Avkastning beroende av emittentens överlevnad

 • Högre prioritet än aktier

Aktier

 • Avkastning via kursuppgång eller utdelningar

 • Evigvarande

 • Avkastning beroende av vinst och tillväxt

 • Lägre prioritet än obligationer

För mer information

Nyheter JOOL-gruppen 

CPHI and JOOL welcomed investors to Denmark’s Billund

CPHI and JOOL welcomed investors to Denmark’s Billund

CPHI and JOOL welcomed investors to Denmark’s BillundMar 9, 2023 JOOL issuer CPHI-Holding A/S is a holding company with businesses in airport logistics and airport security. On March 2-3, CPHI and JOOL welcomed investors to Denmark’s Billund for a company presentation...

läs mer
JOOL Capital Markets Conference

JOOL Capital Markets Conference

JOOL Capital Markets ConferenceFeb 11, 2023 There were no empty seats when JOOL welcomed issuers, investors and a range of distinguished guests to its latest Capital Markets Conference, hosted on February 9th in Stockholm’s Grand Hôtel. The event, focusing on...

läs mer

Vi hjälper nordiska företag att växa

Några tidigare transaktioner arrangerade av JOOLgruppen

FÖRNYBAR ENERGI

Emissionsfinansiering om 50 MSEK för Recap Energy AB.

PROPTECH

Preferensaktiefinansiering om 90 MSEK för PropTech Farm.

FASTIGHETER

Obligationsemissioner om 1250 MDKK
för
Gefion Group.

TEKNOLOGI

Obligationsemission om 35 MDKK för CPHIHolding A/S.

FASTIGHETER

500 MSEK i grön obligationsfinansiering och alternativa skulder för Patriam Invest AB.

FÖRNYBAR ENERGI

800 MSEK i grön obligationsfinansiering och Pre-IPO-finansiering
för Advanced SolTech S
weden AB.