Ett aktivt räntehus med fokus på nordiska ränteplaceringar

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar. Vår rådgivarorganisation är specialister på ränteinvesteringar oavsett om det rör sig om rena företagsobligationer, portföljförvaltning innehållande företagsobligationer eller företagsobligationsfonder. JOOL Securities AB är en del av JOOL-gruppen vilken är en familjeägd koncern med entreprenörskapet som främsta passion. Utöver investeringsrådgivning via sitt ränteteam bidrar JOOL-gruppen även med finansiering till nordiska tillväxtföretag. Med över hundra transaktioner i ryggen är gruppen marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

Investera direkt i företagsobligationer:

– – – –

8-12 % årsränta

Välj mellan löptider om 6-60 månader

– – – –

Tillgångssäkrade investeringar

Våra investeringar skyddas av säkerheter såsom panter och borgensförbindelser

Regelbundna utbetalningar

Räntebetalningar varje kvartal eller halvår möjliggör en passiv inkomstkälla

Förvaltningstjänster:

– – – –

JOOL Corporate Bond

En värdepappersfond med fokus på
nordiska företagsobligationer

Förväntad lansering – Q3, 2019

Diskretionär förvaltning

Skräddarsydd portföljförvaltning av både obligationer,
aktier och råvaror

Varför Företagsobligationer?

 jool-securities-fastiheter    jool-securities-fornybar-energi        

    jool-securities-fastiheter       jool-securities-fornybar-energi              

jool-securities-fastiheter       jool-securities-fornybar-energi              

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden.

Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper

  • De har alltid lägre risk än aktier i samma bolag och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet.

 

  • Panter, och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar, är faktorer som skyddar obligationens värde.

 

  • Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknadsandelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen.

 

  • Som obligationsinvesterare kan du bli en del av den snabbväxande gröna obligationsmarknaden, där det upplånade kapitalet öronmärkts för användning inom områden såsom energieffektivitet, utsläppsminskning eller andra klimatrelaterade projekt.

Diskretionär portföljförvaltning

JOOL Aktiv Trend

Portföljförvaltning av både aktier, obligationer och råvaror där målet är att ge dig god riskjusterad avkastning oavsett konjunkturläge.

  • Förväntad avkastning: 6-8% per år
  • Förväntad risk: 7-9% volatilitet
  • Benchmark: 50% MSCI World (WXWO), 50% OMRX T-Bill

JOOL Företagsobligation

Personlig portföljförvaltning av nordiska företagsobligationer för dig som vill ha en balanserad exponering mot den nordiska räntemarknaden.

  • Förväntad avkastning: 5-7% per år (modellportfölj)
  • Förväntad risk: < 5% volatilitet
  • Benchmark: BofA Merrill Lynch Broad Market Index

Nyheter JOOL-gruppen

Donsö Shipping Meet 2019 – Sweden’s biggest shipping event

Donsö Shipping Meet 2019 – Sweden’s biggest shipping event

Donsö Shipping Meet 2019 - Sweden’s biggest shipping event SEPT 6, 2019  JOOL has concluded two days of fruitful networking at Donsö Shipping Meet 2019 - Sweden’s biggest shipping event. Thank you to the organizers, and to all participants visiting us at the event to...

read more
The JOOL Group opens Copenhagen office

The JOOL Group opens Copenhagen office

The JOOL Group opens Copenhagen office Aug 19, 2019 The JOOL Group has opened an office in Copenhagen, Denmark, further increasing the Groups’ presence across the Nordics. The office, hosting the newly established group subsidiary JOOL Securities A/S, is...

read more
Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019 AUG 16, 2019 Every other year, delegates from all over the world gather on the island of Donsö, eager to discuss shipping and shipping-related topics. A meeting place for the entire maritime cluster, Donsö...

read more
Donsö Shipping Meet 2019 – Sweden’s biggest shipping event

Donsö Shipping Meet 2019 – Sweden’s biggest shipping event

Donsö Shipping Meet 2019 - Sweden’s biggest shipping event SEPT 6, 2019  JOOL has concluded two days of fruitful networking at Donsö Shipping Meet 2019 - Sweden’s biggest shipping event. Thank you to the organizers, and to all participants visiting us at the event to...

read more
The JOOL Group opens Copenhagen office

The JOOL Group opens Copenhagen office

The JOOL Group opens Copenhagen office Aug 19, 2019 The JOOL Group has opened an office in Copenhagen, Denmark, further increasing the Groups’ presence across the Nordics. The office, hosting the newly established group subsidiary JOOL Securities A/S, is...

read more
Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019

Meet JOOL at Donsö Shipping Meet – September 3-4, 2019 AUG 16, 2019 Every other year, delegates from all over the world gather on the island of Donsö, eager to discuss shipping and shipping-related topics. A meeting place for the entire maritime cluster, Donsö...

read more

Vi hjälper nordiska företag att växa

Ett urval av tidigare transaktioner arrangerade av JOOL-gruppen

FASTIGHETER

Obligationsemission om 4,5 MEUR för ICON Real Estate FUND III Suurpelto Ky – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FÖRNYBAR ENERGI

Obligationsemission om 170 MSEK för Advanced Soltech Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FASTIGHETER

Efterföljande obligationsemission om 50 MNOK för Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

PRODUKTION

Obligationsemission om 100 MSEK för Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

INDUSTRI

Direktlån om 70 MSEK för Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

LIVSMEDEL

Obligationsemission om 50 MNOK för BioFish Holding AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

FASTIGHETER

Obligationsemission om 100 MDKK för Gefion Group – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

Kontakt

För mer information, kontakta oss på:

 

Telefon: +46 (0) 31 797 19 12

E-post: info@joolsec.se

JOOL Securities AB

Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 | info@joolsec.se

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

          

Design: LIVE Reklambyrå