fbpx

Ett aktivt räntehus med fokus på nordiska ränteplaceringar

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar. Vår rådgivarorganisation är specialister på företagsobligationer i olika branscher och segment. JOOL Securities AB är en del av JOOL-gruppen vilken är en familjeägd koncern med entreprenörskapet som främsta passion. Utöver investeringsrådgivning via sitt ränteteam bidrar JOOL-gruppen även med finansiering till nordiska tillväxtföretag. Med över hundra transaktioner i ryggen är gruppen marknadsledare inom nordiska företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor.

Investera direkt i företagsobligationer:

– – – –

money icon

8-12 % årsränta

Välj mellan löptider om 6-60 månader

– – – –

home icon

Tillgångssäkrade investeringar

Våra investeringar skyddas av säkerheter såsom panter och borgensförbindelser

stock market icon

Regelbundna utbetalningar

Räntebetalningar varje kvartal eller halvår möjliggör en passiv inkomstkälla

Varför Företagsobligationer?

jool-securities-fastiheter       jool-securities-fornybar-energi       solar panels       fish icon

En företagsobligation är ett lån till ett företag och samtidigt ett värdepapper som kan handlas på kapitalmarknaden.

Företagsobligationer har flera attraktiva egenskaper

  • De har alltid lägre risk än aktier i samma bolag och kassaflödet är känt i förväg genom att kupongens storlek och obligationens förfallopris är fastställda i obligationsavtalet.
  • Panter, och det faktum att obligationer har prioritet före aktier till ett företags tillgångar, är faktorer som skyddar obligationens värde.
  • Till skillnad från aktier kräver inte obligationer att bolag visar tillväxt eller tar marknadsandelar för att leverera sin avkastning utan det räcker med att bolaget kan återbetala obligationen på förfallodagen.
  • Som obligationsinvesterare kan du bli en del av den snabbväxande gröna obligationsmarknaden, där det upplånade kapitalet öronmärkts för användning inom områden såsom energieffektivitet, utsläppsminskning eller andra klimatrelaterade projekt.

Nyheter JOOL-gruppen

Vi hjälper nordiska företag att växa

Ett urval av tidigare transaktioner arrangerade av JOOL-gruppen

Gefion Group Building

FASTIGHETER

Obligationsemission om 260 MDKK för Gefion Group – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

solar cells on a roof

FÖRNYBAR ENERGI

Obligationsemission om 505 MSEK för Advanced Soltech Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

apartments

FASTIGHETER

Efterföljande obligationsemission om 50 MNOK för Holmetjern Invest AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

crosswalk and a house

PRODUKTION

Obligationsemission om 100 MSEK för Hancap AB (publ) – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

an airplane lifting

INDUSTRI

Direktlån om 70 MSEK för Runway Safe Sweden AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

fishes in the ocean

LIVSMEDEL

Obligationsemission om 50 MNOK för BioFish Holding AS – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

apartments with balconies

FASTIGHETER

Obligationsemission om 65 MSEK för Hultqvist Alfa AB – JOOL Markets AS agerade arrangör för obligationsemissionen.

jool logo
JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 |

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

link to linkedIn    link to instagram   link to facebook 

Design: LIVE Reklambyrå