fbpx
h

JOOL Academy

Förord

Den nordiska kapitalmarknaden befinner sig i en spännande förändring. Bankernas nya kapitaltäckningsregler har medfört att företag i mindre utsträckning än tidigare finansierar sig med hjälp av banklån. Företagsobligationsmarknaden tar mer och mer av bankernas plats och erbjuder företagen en alternativ möjlighet att expandera med lånat kapital.

JOOL befinner sig mitt i denna förändring och är, med sin ledande marknadsposition inom företagsobligationer i segmentet 30-200 miljoner kronor, med och styr utvecklingen. Idag emitteras det företagsobligationer för över 100 miljarder kronor årligen i Norden, vilket är flera gånger mer än för bara några år sedan! Trots tillväxten är den nordiska marknaden fortfarande procentuellt liten i förhållande till den nordamerikanska och vi förväntar oss en fortsatt hög strukturell tillväxt i många år framöver.

En följd av den snabba utvecklingen är att företagsobligationer utgör en ny bekantskap för många investerare i de nordiska länderna. Företagsobligationer har egenskaper som på många sätt skiljer sig från både aktier och statsobligationer. Vi tycker därför att det är viktigt att kunskap om tillgångsslaget sprids, och vår ambition med JOOL Academy är att bidra till den kunskapsuppbyggnaden.

Vi vill att JOOL Academy skall vara ett uppslagsverk som ligger på våra investerares skrivbord. Målet är att vi i förlängningen skall kunna bidra till bättre investeringsbeslut. JOOL Academy består av flera delar där några av huvuddelarna handlar om obligationsavtalets villkor, om sambandet mellan obligationers pris och avkastning, och om hur en så kallad ”default” påverkar obligationers värde. Texten kan innehålla en del nya ord för dig som läsare och vi har därför lagt till en ordlista på slutet.

Trevlig läsning!