fbpx

JOOL CSR

Vi på JOOL jobbar aktivt med att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsliga principer och grundläggande miljöstandarder. Som företag tar vi en aktiv del i det sociala ansvar vi har och engagerar oss i flera olika samhälleliga projekt och föreningar.

JOOL CSR Rädda Barnen

Rädda Barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på barnkonventionen. Rädda Barnen menar att inget barn ska behöva fara illa utan organisationen stödjer barn i utsatta situationer både i Sverige och i världen. Rädda Barnen arbetar också aktivt med att väcka opinion för barns rättigheter.

JOOL CSR Rädda Barnen

Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR är en svensk stiftelse med uppdrag att samla in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten i Sverige om människor på flykt. Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats över hela världen för att hjälpa dem – också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. UNHCR har tilldelats Nobels fredspris två gånger för sina insatser för världens flyktingar.

JOOL CSR Rädda Barnen

Faktum

Faktum är en Göteborgsbaserad tidning som säljs av hemlösa och andra som lever i ett socialt utanförskap. Grundtanken är att försäljarna köper tidningen och därefter säljer den vidare för dubbla priset, där säljarna själva behåller mellanskillnaden. Tidningens innehåll är i huvudsak inriktat mot diverse samhällsfrågor och sätter hemlöshet och socialt utanförskap i fokus.

JOOL CSR Rädda Barnen

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Fonden fokuserar på att samla in pengar till barncancerforskning och stöd till de cirka 300 familjer som varje år drabbas av ett cancerbesked. Mycket av den stödjande verksamheten sker genom de regionala föreningar som är kopplade till landets sex barnonkologiska centrum.

jool logo
JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 |

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

link to linkedIn    link to instagram   link to facebook 

Design: LIVE Reklambyrå