fbpx

Legal information

JOOL Securities AB

JOOL Securities AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic).

Kort om SIP Nordic:

 • SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag.
 • Medverkat till över 14 miljarder kronor i placerat kapital sedan 2006.
 • Samarbetar med fristående rådgivare och distributörer från Ystad till Haparanda.
 • SwedSec-anslutna och medlemmar i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige). SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) grundades 2006 och är privatägt. SIP Nordic är en ledande distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner.

Vid klagomål:

Ifall du har ett klagomål avseende de tjänster som vi erbjuder ska du i första hand vända dig till din Swedseclicensierade rådgivare. Om situationen inte har hanterats efter ett sådant samtal eller möte kan du skicka in ett officiellt klagomål till SIP Nordic Fondkommission ABs klagomålsansvarige. Du når SIP Nordic Fondkommission AB på nedan kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic)

Besöksadress:
Kungsgatan 27 (6 tr.)
111 56 Stockholm
Postadress:
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm
Tel: 08-566 126 00
E-post: www.sipnordic.se

Tillstånd

För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller era

  finansiella instrument. 

 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. 
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
 •  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

 • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument.
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

För legal information om JOOL Securities OY, klicka här
För legal information om JOOL Securities AG, klicka här

jool logo
JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 |

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

link to linkedIn    link to instagram   link to facebook 

Design: LIVE Reklambyrå