Legal information

JOOL Securities AB

JOOL Securities AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic).

Kort om SIP Nordic:

 • SIP Nordic Fondkommission är ett svenskt tillståndspliktigt värdepappersbolag.
 • Medverkat till över 14 miljarder kronor i placerat kapital sedan 2006.
 • Samarbetar med fristående rådgivare och distributörer från Ystad till Haparanda.
 • SwedSec-anslutna och medlemmar i SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige). SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) grundades 2006 och är privatägt. SIP Nordic är en ledande distributör av kapitalskyddade och ej kapitalskyddade placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner.

Vid klagomål:

Ifall du har ett klagomål avseende de tjänster som vi erbjuder ska du i första hand vända dig till din Swedseclicensierade rådgivare. Om situationen inte har hanterats efter ett sådant samtal eller möte kan du skicka in ett officiellt klagomål till SIP Nordic Fondkommission ABs klagomålsansvarige. Du når SIP Nordic Fondkommission AB på nedan kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter:

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic)

Besöksadress:
Kungsgatan 27 (6 tr.)
111 56 Stockholm
Postadress:
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm
Tel: 08-566 126 00
E-post: oce@sipnordic.se
www.sipnordic.se

Tillstånd

För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller era nansiella instrument. 
 • Utförande av order avseende nansiella instrument på kunders uppdrag. 
 • Investeringsrådgivning till kund avseende nansiella instrument.
 •  Placering av nansiella instrument utan fast åtagande. 
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende nansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

 • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av nansiella instrument.
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

JOOL Securities AG

JOOL Securities AG, VQF SRO registration n°100 636

The VQF is the leading, largest, ocially recognized FINMA self-regulatory organization (hereinafter: “SRO”) pursuant to the Federal Act of 10 October 1997.


JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 | info@joolsec.se

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

          

Design: LIVE Reklambyrå