fbpx

Om oss

Vår rådgivarorganisation är specialiserad på nordiska ränteinvesteringar

JOOL Securities AB erbjuder investeringsrådgivning avseende flera tillgångsslag med tyngdpunkt på nordiska ränteplaceringar. Samtliga rådgivare på JOOL Securities är Swedseclicensierade och följer samma regelverk som om de vore anställda direkt hos ett värdepappersbolag. Vår rådgivarorganisation är specialister på företagsobligationer i olika branscher och segment. Vi anser att en lämplig placering ska bedömas utifrån investerarens behov och rådande marknadsklimat. Det ska finnas en balans mellan risk och avkastning med hänsyn taget till investerarens behov och önskemål, oavsett om det är kortare placeringar eller ett mer långsiktigt sparande.

Våra kontor

Inkluderar alla kontor i JOOL-gruppens finansiella gren

Tom Olander

Årets manliga stjärnskott,
östra Sverige 2017/2018

Göran Johansson

Rikskandidat till
Guldklubban 2017/2018

Vår passion är entreprenörskapet

 

Vi är en familjeägd företagsgrupp med rötterna i den småländska industritraditionen. Med över 40 års företagsutveckling i ryggen är vår stora passion entreprenörskapet – såväl vårt eget som andras. Genom småländsk entreprenörsanda och sunt förnuft vill vi skapa verksamheter som gör skillnad och ligger i framkant i sina respektive segment.

Företagen i JOOL-gruppen finns i hela Europa och inom olika branscher med huvudfokus inom trä- och pappersindustri samt finans. Moderbolaget JOOL Invest, grundat av Göran Johansson och Tom Olander, är ett privatägt investmentbolag och holdingbolaget i JOOL-gruppen. Filosofin är att vara en aktiv ägare med långsiktig horisont, där vi bygger företag genom envishet, hårt arbete och totalt engagemang.

Vi ska växa, tillsammans.

Gröna obligationer

 

Partner till Climate Bonds Initiative

JOOL har anslutit sig till organisationen Climate Bonds Initiative, som främjar hållbara investeringar och utför certifiering av gröna obligationer. Genom Climate Bonds Initiative kan vi enklare erbjuda små och medelstora företag tillträde till marknaden för gröna obligationer samtidigt som vi erbjuder investerare hållbara investeringsmöjligheter.

 

Gröna obligationer kan verifieras och emitteras inom ett stort och växande antal branscher, bland annat:

Energieffektiva hus och fastighetsprojekt

Hållbart skogs och jordbruk

Rena transporter

Solenergi, vindkraft och annan förnybar energi

jool logo
JOOL Securities AB
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 12 |

JOOL Securities är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, Org.nr.: 556708-6649

link to linkedIn    link to instagram   link to facebook 

Design: LIVE Reklambyrå